Sunday, January 16, 2011

Iranian Girls Parkour....Goooodinzikhhh

1 comment:

  1. خشی جون داری برو بچه های اصفهان رو

    به قول عرفان هنر نزد اصفانیان است و بس

    برو بچه ها پل فلزی اند

    یادش بخیر 4 سال پیش منم این ورزش رو انجام میدام( البته نه حرفه ای )(هه هه ) با پرویز زیدی

    ReplyDelete